Gör som så många andra
entreprenörer coacher och
Föreläsare. Skriv en bok om din
expertis för att öka din omsättning
och antal kunder och klienter

Ge ut med Mindboozt Publiceringspaket

GDS – gör det själv

 Endast distribution och tjänster böcker köpes separat
Vi bearbetar – lektör, korrektur språk
Vi producerar- layout, design och omslag
Vi distribuerar – Din bok finns tillgänglig som POD och kan beställas via bokhandel, bibliotek etc Och vi sköter det praktiska dvs info och pliktexemplar registrering och katalogisering Samt registrering i databaser och publicering Böcker till eget inköp och eget ISBN
Från 19 990 kr

GDO – gör det med oss

 VI erbjuder publiceringspaket dvs All in one (dessa är de vi säljer mest av )
Du får en projektledare som hjälper dig genom hela processen, en lektör/redaktör
Vi bearbetar – lektör, korrektur språk
Vi producerar – layout, design och omslag
Vi distribuerar – Din bok finns tillgänglig som POD och kan beställas via bokhandel, bibliotek etc Och vi sköter det praktiska dvs info och pliktexemplar
Pressrelease, och utskick i media samt artikel ingår Och vi ger dig hjälp att synas i media, pressrelease går ut till 16 000 journalister samt i andra digitala nätverk Möjlighet att vara med på mässor etc. samt i gemensamma kampanjer
Från 29 990 kr

Vi gör det för dig

Co Write my book Din bok ditt budskap utan att skriva ett ord!
Vår exklusiva tjänst där vi skriver bearbetar och producerar din bok
Tillsammans med dig du berättar om din bok vi skriver!
Endast offert

Internationell Publicering

VI erbjuder publiceringspaket dvs All in one (dessa är de vi säljer mest av )
Du får en projektledare som hjälper dig genom hela processen, en lektör/redaktör
Vi bearbetar – lektör, korrektur språk
Vi producerar- layout, design och omslag
Från 29 990 kr

Nyfiken? Boka en kaffe med mig

Det är dags att ge ut din bok.
Vi kan hjälpa dig. Om du menar allvar med att skriva och publicera din bok i år, boka ett möte så diskuterar vi din bokidé, ser över processen om det är vettigt och hjälper dig att ta det bästa steget för din bok!